Polyuretan och polykarbonat utan farliga tillsatser.

Plast blir allt mer omdiskuterat, inte sällan utifrån ett negativt perspektiv. Ofta med rätta men inte bara, plast är ett viktigt material med unika och efterfrågade egenskaper.

Projektet PolyFree kommer att studera två plastvarianter, dels polyuretan (PU) och dels polykarbonat (PC).

Behovet och intresset av att få fram isocyanat- och bisfenolfria produkter är mycket stort. Forskare verksamma inom PolyFree har därför under flera år arbetat med att ta fram metoder som gör det möjligt att tillverka både polyuretan och polykarbonat utan tillsats av isocyanater, fosgen och bisfenoler.

Läs hela artikeln (pdf)