LU Holding becomes a partner in Cyclicor

Lundaforskarna bakom Cyclicor har utvecklat en metod för att producera giftfria polymerer, plaster. Plasterna blir därmed betydligt bättre ur hälsosynpunkt, både för produktionspersonal och konsumenter jämfört med dagens plaster. I samband med att LU Holding går in som delägare har Cyclicors styrelse tillsatt en ny vd, Johan Källstrand.

Läs mer