Cyclicor gets funding for a project Polyfree from Mistra Innovation for development of isocyanate-free polyurethanes and polycarbonates in collaboration with 8 industrial partners

Alla människor är i daglig kontakt med plast i dagens samhälle. Polyuretan (PU) och polykarbonat (PC) utgör viktiga grupper av industriella polymerer. Den globala PU- tillverkningen uppgår idag till över 8,5 miljoner ton medan PC uppskattas till cirka 3 miljoner ton. Marknadsvärdet uppgår till 800 miljarder. Emellertid produceras PU för närvarande med användning av polyoler och farliga isocyanater, som framställs av fosgen och amin, och kräver omfattande säkerhet för att förhindra exponering på grund av deras höga toxicitet. PC produceras också genom reaktion av fosgen med bisfenol A (BPA), som är känd för endokrin påverkan med östrogena egenskaper.

Vår målsättning är att möta följande behov:

  • isocyanat- och BPA-fria material för livsmedels- och människokontakt, och biomedicinska tillämpningar, som har de starkaste kraven för frånvaro av skadliga föreningar som kommer in i en mänsklig kropp,
  • ersätta fossilbaserade råvaror till biobaserade för att öka biokolinnehållet,
  • bekräfta att produkterna har lämpliga egenskaper för behandling och applikationer, och
  • också för att bekräfta att produkterna är lämpliga för återvinning.

Vi förväntar oss att uppnå följande resultat i projektet:

  • Produktprover och kunskap om deras egenskaper och lämplighet för målapplikationer.
  • Testresultat om gjutning, 3D-tryckbarhet, återvinningsbarhet och biokompatibilitet.
  • Produktprototyper (t.ex. PU-lim, optisk lins, PC-containrar) för demonstration till kund.
  • Uppdatering av marknader, kunder och samarbetspartners.
  • Upprätta en konstellation av nationella och internationella aktörer.
  • Lämpliga affärsmodeller (samutveckling och / eller licensiering) för Cyclicor.

Projektet drivs i samarbete mellan Cyclicor, Easy Dist och Lunds Universitet.

Faktablad:
Faktablad – PolyFree

Ansvarigt företag:
Cyclicor

Kontakt:
Sang-Hyun Pyo
sang-hyun.pyo@biotek.lu.se
070-764 92 95

Finansiering:
12 miljoner kronor

Projektkostnad:
4,5 miljoner kronor

Projekttid:
2020–2021